کارگاه آموزشی تربیت کوچ حرفه ای آرنا

 

کوچینگ یک رابطه حمایتی بین کوچ و شما است که در آن کوچ به طرح پرسش، گوش دادن و بازخورد دادن به شما کمک می‌کند تا اهدافی را برای توسعه فردی خود مشخص کنید و در جهت آن حرکت کنید. با توجه به اینکه کوچینگ بیش از همه درباره خود شما است، یکی از مؤثرترین ابزارها برایتان در جهت تقویت توانایی‌ها و مهارت‌های فردی است. در طول فرآیند کوچینگ، شما به آگاهی بیشتری نسبت به پتانسیل های شخصی خویش دست یافته و کیفیت زندگی خود را بهبود می بخشید.

هدف از کارگاه آموزشی تربیت کوچ حرفه ای آرنا

به عنوان حرفه و شغل

 • کسانی که می خواهند از کوچینگ به عنوان شغل و حرفه اصلی استفاده کنند.
 • کسانی که می خواهند از کوچینگ به عنوان شغل و حرفه دوم استفاده کنند.

به عنوان یک مهارت کاربردی جهت استفاده در زندگی فردی و شغلی

 • مدیریت به روش کوچینگ: برای مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی
 • مشاوره به روش کوچینگ: برای مشاوران روان شناسی، مشاوران سازمانی، و دانشجویان مدیریت و روان شناسی
 • آموزش به روش کوچینگ: برای معلمان و دبیران آموزش پرورش، اساتید دانشگاه، و مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • تربیت فرزند به روش کوچینگ: برای والدین
 • مدیریت توسعه فردی به روش کوچینگ: برای عموم افراد

فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی تربیت کوچ حرفه ای می توانند:

کسب و کار کوچینگ خود را با شیوه ای موثر راه اندازی کنند
با اصول بازاریابی و اداره کسب و کار کوچینگ آشنا شده و به کار ببرند
با مسائل حقوقی و مدیریتی کسب و کار کوچینگ آشنا شده و آن ها را به کار گیرند
Professional-Coaching-Training-Workshop1

منبع آموزشی

گرودزکی، لین؛ آلن، وندی. (1397). کسب و کار کوچینگ، ترجمه غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، الهام بهپور، فاطمه خریدار. تهران: انتشارات سخن گستر

سرفصلهای آموزشی

کوچینگ، روند یا مد

 • تاریخچه کوچینگ
 • فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)
 • رقابت در بازار کوچینگ
 • اعتبار برای کوچ ها
 • اهمیت آموزش  رسمی برای کوچ ها
 • بهترین روش کسب و کار کوچینگ
 • روند در مقابل مد
 • آینده شما در کوچینگ

تفاوت کوچینگ با درمان و مشاوره

کوچینگ در برابر درمان

کوچینگ در مقابل مشاوره

دانش پایه و روش شناسی کوچینگ

راهکارهای کوچ های حرفه ای در تدوین محتوای جلسات کوچینگ

موقعیتِ رابطه کوچینگ

تبدیل شدن به یک کوچ بزرگ

مشارکت در کوچینگ

آینده محوری و نوآوری در کوچینگ

شناخت و توسعه در کوچینگ

شناسایی و از بین بردن شکاف

حرکت رو به جلوی مشتریان

ارزش آموزش کوچینگ

یک مدل از خدمات شما

چهار سؤال جهت تطبیق عالی در کوچینگ

در حوزه تخصصی کوچینگ موردنظرتان، تجربیات پیشین شغلی و زندگی شما چیست؟

کدام مهارت شما در طول زندگی، آنقدر عالی بوده است که دیگران آن را تقدیر کرده اند؟

چه مهارتها و نقاط قوتی در شما وجود دارد که می خواهید در هر جلسه کوچینگ از آن بهره ببرید؟

در زندگی و محیط کار، ارزشهای شما چیست؟

از تخصص تا سبک شخصی در کوچینگ

بازارتان را مشخص کنید: تمرکز، تحقیق و تملک

بازارتان را بخش بندی کنید

مشتریان کوچینگ ایده آل

برنامه ریزی برای کسب وکار کوچینگ

چشم انداز، هدف و مأموریت

هویت و اهداف شغلی کوچینگ

جذب مشتری ایده آل برای کوچینگ

ذهنیت بازاریابی کوچینگ

استراتژی 1. مشتریان ارجاعی از مشتریانِ فعلی یا گذشته

استراتژی شماره 2. جذب مشتریان ارجاعی از دیگر حرفه ها

استراتژی شماره 3. برگزاری سمینار، ارائه و کارگاه

استراتژی شماره 4. پیشنهاد جلسات کوچینگ رایگان

استراتژی شماره 5. شبکه سازی در سازمان های محلی

استراتژی شماره 6. انتشار خبرنامه

استراتژی شماره 7. برقراری یک سخنرانی رایگان

استراتژی شماره 8. ایجاد یک وب سایت

برنامه بازاریابی شما

کوچ به عنوان کارآفرین

اطلاعات استراتژیک

پرورش بافت ذهنی کارآفرینانه

حمایت حرفه ای و همتایان

حلقه مشاوره

علاقه به کسب وکار

انعطاف پذیری در کسب و کار کوچینگ

کسب و کار کوچینگ و هوش هیجانی شما

اجازه دهید که کسب و کار کوچینگ، شما را درمان کند

چالش های کسب و کار کوچینگ

هوش هیجانی، خشم، ناامیدی و اضطراب در کسب و کار کوچینگ

گفتگوی درونی کارآفرینانه

به خودتان و کسب و کارتان آرامش ببخشید

مراحل ارتباط با مشتری کوچینگ

چرا کوچ های خوب، شکست می خورند؟

میان خدمات و سود خود آشتی برقرار سازید

کسب وکار کوچینگ خود را بودجه بندی کنید

حق الزحمه کوچینگ شما و جریان های درآمدی

خدمات خود را به صورت بسته ارائه دهید

ارزش ملموس

حفظ محرمانگی و موارد حقوقی در کوچینگ

بهترین اقدامات در کسب وکار کوچینگ

ایجاد و حفظ سیاست های پرداختی صاف و ساده

استانداردهای اخلاقی در کوچینگ

تعارضات محرمانه

موافقتنامه کوچینگ

کسب و کار کوچینگ های تخصصی 1

کوچینگ اجرایی و رهبری

کسب و کار کوچینگ های تخصصی 2

کوچینگ کسب وکار

کسب و کار کوچینگ های تخصصی 3

کوچینگ مهارتها

کوچینگ مسیرشغلی

کسب و کار کوچینگ های تخصصی 4

کوچینگ زندگی

کسب و کار کوچینگ های تخصصی 5

کوچینگ سلامت

کوچینگ خلاقیت، روابط و معنویت

پیش ثبت نام کارگاه آموزشی تربیت کوج حرفه ای آرنا