کارگاه آموزشی ابزارهای کوچینگ آرنا

 

 

کوچینگ یک رابطه حمایتی بین کوچ و شما است که در آن کوچ به طرح پرسش، گوش دادن و بازخورد دادن به شما کمک می‌کند تا اهدافی را برای توسعه فردی خود مشخص کنید و در جهت آن حرکت کنید. با توجه به اینکه کوچینگ بیش از همه درباره خود شما است، یکی از مؤثرترین ابزارها برایتان در جهت تقویت توانایی‌ها و مهارت‌های فردی است. در طول فرآیند کوچینگ، شما به آگاهی بیشتری نسبت به پتانسیل های شخصی خویش دست یافته و کیفیت زندگی خود را بهبود می بخشید.

فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی ابزارهای کوچینگ می توانند :

با برترین و کاربردی ترین ابزارهای کوچینگ آشنا شوند و از آن ها در جلسات کوچینگ خود استفاده کنند.
توانایی اداره کردن حرفه ای تر جلسات کوچینگ با استفاده از ابزارهای پیشرفته را به دست آورند.
چالش های پیش روی جلسات کوچینگ را با استفاده از ابزارهای مربوطه برطرف کنند، به طوری که در جلسات کوچینگ دچار بن بست نشوند.

منبع آموزشی

کتاب 50 ابزار برتر کوچینگ. جونز، جیلیان؛ گورل، رو. ترجمه غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه خریدار، الهام بهپور. (1396).مشهد: انتشارات آبان برتر
Coaching-Tools-Workshop1

سرفصل های آموزشی

برقراری ارتباط کوچینگ

فرم ارزیابی کوچینگ

خلاصه کوچینگ و فرم قرارداد

پرسشنامه خودارزیابی کوچینگ

چک لیست برای ایجاد قوانین قرارداد

برنامه عملیاتی

ارزیابی کوچینگ

ابزارهای کلیدی برای مدیریت روابط کوچینگ

مدل شنیداری

مهارت‌ها و تکنیک‌های پرسیدنتکنیک‌ها و مثال‌هایی از بازخورد دادن

مدل  ORACLE

مدل کوچینگ  Coffee Break

خود-کوچی

هدف گذاری: ابزارهایی برای شفاف شدن نتایج مورد نظر

تعیین مقاصد قدرتمند

هدف گذاری

تقسیم کردن اهداف تعیین شده در گذشته

تغییرات شخصی دادن       برنامه عملیاتی فضایی

بازآفرینی اهداف

تصور کردن هدف

حل و فصل مشکل: ابزاری برای یافتن راه حل ها و ایجاد گزینه های مثبت

مراحل منطقی

حل مثبت مشکل (تغییر قالب)

نقشه برداری از مشکلات

میدان نیرو

ارزش ها و باورها: ابزاری برای کشف آنچه منجر به انگیزش رفتار می شود

مذاکره تعارض داخلی

کمک به افراد جهت کاهش استرس

تغییر الگوهای افکار منفی

مواجهه با باورهای محدودکننده

ارزش‌های اطمینان بخشاولویت بندی ارزش‌ها

ارزشیابی باورها

استراتژی های اعتماد: ابزارهای ایجاد اعتماد و توسعه عملکرد شخصی

بازنگری زبان منفی

اعتمادسازی

مرکز تعالی شخصی

کارکردن موثر با دیگران: ابزارهایی برای تحلیل و رسیدن به روابط ارتقا یافته

حل تعارضات رفتاری

تحلیل و حل تعارض

دیدگاه 360 درجه

تاثیر شخصی ونفوذ، ابزارهایی برای افزایش حضور و تاثیر

آماده سازی ایده‌ها

ممیزی مهارت‌های ارتباطی و فهرست مهارت‌ها

بازخورد 360 درجه

مدل سازی خود و دیگران

ارتقای سبک رهبری: ابزاری در جهت توسعه راهبرد و افزایش عملکرد تیمی

فهرست جو تیم

بهبود فرآیند تفویض اختیار

برنامه ریزی برای تفویض اختیار

اولویت بندی: مقایسه زوجیاولویت بندی: شبکه اهمیت-فوریت

توسعه استراتژی

برنامه ریزی برای آینده: ابزارهایی برای تعریف اینکه شما کجا وچه می خواهید باشید

رویدادهای زندگی

مدل اکتشافی

طراح کار ایده آل

مدیریت شغل

ده ابزار اضافه برای کوچ ها

هدف گذاری- اطمینان از اینکه اهداف در یک راستا هستند

هدف گذاری چیست؟

هدایت افراد از طریق سفر تغییر

مدل اسلوبا برای اعتباریابی

فرایند تنظیم

بررسی مسئولیت پذیریشکستن بن بست ها

خلق انعطاف پذیری

ایجاد و بکارگیری شبکه حمایتی

ایجاد معنا، ارزش و هدف واقعی برای پیشرفت مشتری

پیش ثبت نام کارگاه آموزشی ابزارهای کوچینگ آرنا