آموزش

اهداف دوره های آموزشی آکادمی آرناکوچینگ

کوچینگ یک مهارت کاربردی است که افراد با یادگیری آن می توانند از آن با دو رویکرد اصلی استفاده نمایند:

به عنوان حرفه و شغل:

کسانی که می خواهند از کوچینگ به عنوان شغل و حرفه اصلی استفاده کنند.
کسانی که می خواهند از کوچینگ به عنوان شغل و حرفه دوم استفاده کنند.

به عنوان یک مهارت کاربردی جهت استفاده در زندگی فردی و شغلی:

مدیریت به روش کوچینگ برای مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی
مشاوره به روش کوچینگ برای مشاوران روان شناسی، مشاوران سازمانی و دانشجویان مدیریت و روان شناسی
آموزش به روش کوچینگ برای معلمان و دبیران آموزش پرورش، اساتید دانشگاه، و مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشی
تربیت فرزند به روش کوچینگ برای والدین
مدیریت توسعه فردی به روش کوچینگ برای عموم افراد

انواع دوره های آموزشی آکادمی آرناکوچینگ

دوره مهارتهای کوچینگ (سطح 1)

فراگیران پس از پایان دوره سطح 1 می توانند:

 • مفاهیم اصلی، اهمیت، ضرورت و مزایای کوچینگ را درک کنند و آن را برای مراجعه کنندگان خود توضیح دهند.
 • تفاوت کوچینگ با خدمات مشابه مانند مشاوره، روان درمانی، منتورینگ، آموزش و … را درک کنندگان و برای مراجعه کنندگان خود تبیین کنند.
 • با وظایف، نقش ها و شایستگی های شغل کوچ آشنا شوند و در عمل به کار ببرند.
 • توانایی استفاده از ابزارهای اصلی کوچینگ مانند گوش دادن فعال، پرسشگری قدرتمند و بازخورد موثر را تا حد اولیه کسب کنند.
 • با فرایند اجرای جلسات کوچینگ آشنا شده و از آن در جلسات کوچینگ خود استفاده کنند.
 • با انواع کوچینگ های تخصصی آشنا شوند تا بتوانند زمینه کاری تخصصی مورد علاقه خود در کوچینگ را انتخاب کنند.

دوره مهارتهای کوچینگ (سطح 2)

فراگیران پس از پایان دوره سطح 2 می توانند:

با برترین و کاربردی ترین ابزارهای کوچینگ آشنا شوند و از آن ها در جلسات کوچینگ خود استفاده کنند.

توانایی اداره کردن حرفه ای تر جلسات کوچینگ با استفاده از ابزارهای پیشرفته را به دست آورند.

چالش های پیش روی جلسات کوچینگ را با استفاده از ابزارهای مربوطه برطرف کنند، به طوری که در جلسات کوچینگ دچار بن بست نشوند.

دوره مهارتهای کوچینگ (سطح 3)

فراگیران پس از پایان دوره سطح 3 می توانند:

 • کسب و کار کوچینگ خود را با شیوه ای موثر راه اندازی کنند.
 • با اصول بازاریابی و اداره کسب و کار کوچینگ آشنا شده و به کار ببرند.
 • با مسائل حقوقی و مدیریتی کسب و کار کوچینگ آشنا شده و آن ها را به کار گیرند.

دوره مدیریت به روش کوچینگ

فراگیران پس از پایان دوره مدیریت به روش کوچینگ با مباحث زیر آشنا می شوند:

 • مدیریت به روش کوچینگ چیست و با روش های مدیریتی هم خانواده (مدیر در نقش منتور، مدیر در نقش مشاور، مدیر در نقش آموزش دهنده، مدیر در نقش سرپرست) چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟
 • سازمان کوچ گرا چیست و چگونه کوچینگ می تواند به عنوان ابزار توسعه منابع انسانی و یادگیری سازمانی مورد استفاده قرار گیرد؟
 • معرفی مدل کوچینگ  ARNA
 • کوچینگ چه پیش نیازهایی برای مدیر (کوچ) و کارمند (کوچی) دارد؟
 • کوچینگ چه دستاوردهایی برای کارمند (کوچی) دارد؟
 • فرایند جلسات کوچینگ چگونه است؟
 • ابزارهای کوچینگ چیست؟
 • معرفی کوچینگ های تخصصی (کوچینگ عملکرد کارکنان / کوچینگ مدیریت و رهبری / کوچینگ سازمانی)