دلیل اول: چه کسی بهتر از خودت!

در جلسات کوچینگ شما تنها مرجعی هستید که کوچ به آن دسترسی دارد. این یعنی کوچ فقط روی احساس شما، کلمات و زبان شما تمرکز می کند و می خواهد از خود شما بشنود و ببیند تا بتواند بهتر شما را بشناسد و شما را بهتر به خودتان نشان دهد.

سوالات عمیق و موثر کوچ راهی است که کمک می کند شما بهتر به درون خودتان بروید و هر آنچه نیاز دارید را بیرون بکشید.

دلیل دوم: راه کار مخصوص شما!

اینجا در جلسه حضوری یا تلفنی کوچینگ هرچه هست برای شماست مخصوصا راه حل ها!

شما بهتر از هر کس دیگری می دانید در زندگی شما چه چیزی کاربرد دارد و چه چیزی موثر است وقتی با کسی غیر از کوچ مشورت می کنید او بر اساس دانش و تجربه شخصی اش، راه کار یا نصیحتی به شما می دهد و با اطمینان می گوید برو عمل کن و نتیجه اش را ببین… اما وقتی شما با تجربیات و سبک زندگی مخصوص خودتان آن راه کار را حتی مو به مو اجرا می کنید و نتیجه ی رضایت بخشی حاصل نمی شود دچار یک معضل جدید هم می شوید و احتمالا فکر می کنید ایراد کار از هوش و درایت شماست! در حالی که فقط آن راه کار مورد مناسبی برای شما نبوده است! حالا تصور کنید راه کاری که خودتان با کمک کوچتان به آن رسیده اید را با انگیزه و اراده انجام دهید چقدر ممکن است نتیجه بگیرید؟ چقدر به خودتان افتخار خواهید کرد؟

دلیل سوم: کشف چیزهای جدید!

از کودکی تو نمی توانی ها و باید و نباید های زیادی شنیده ایم و هزاران استعداد و توانمندی در درونمان دفن شده اند و چشم انتظار روزی که از این دنیای تاریک خارج شوند و رخی به جهان بنمایند… کوچینگ کلید این دنیای تاریک است شما با ورود به دنیای درون تان آن را روشن می کنید و چیزای شکفت آوری می بینید نقاط قوتی که از آنها استفاده نمی کردید، استعداد هایی که فراموششان کرده بودید و مهارت هایی که نیاز به کمی توجه برای شکوفایی داشتند. کافی ست بخواهید که این در را باز کنید و اجازه بدهید مربی به درون شما نوری بتاباند تا موهبت های الهی را ببینید و به بهترین شکل از آنها استفاده کنید.

دلیل چهارم: نیروی درون شما

برایتان پیش آمده که ندانید چه می خواهید و اصلا برای چه زنده هستید؟ درد مزمن عجیبی دارد نه می شود به روانشناس و مشاور و روان پزشک گفت چون آنقدر ها هم درد نیست و نه می شود به دوست و رفیق گفت چون معمولا پیشنهاد های عجیب و غریبی روی میز می گذارند… ضمن اینکه نمی دانند چطور به شما برای تغییر این شرایط کمک کنند… یکی از مهمترین کارهایی که مربی قادر به انجام آن است حمایت از شما در هر حالی هستید است… وقتی نمی دانید از این زندگی چه می خواهید؟ هدفی برای شما مشخص نیست یا وقتی رویایی دارید و راهی برای رسیذن به آن ندارید یا حتی به وجود داشتن رویا و آگاهی از مسیر در میانه راه گیر افتاده اید… بهترین گزینه برای شما یک مربی حرفه ای و مطلع است، تا با شتاب بیشتری به سمت هدف و رویای مناسب خودتان پیش بروید.

دلیل پنجم: اثربخشی ماندگار

بدون شک دوره های زیادی رفته اید، مهارت های زیادی بوده کسب کرده اید اما بعد از مدتی به دلیل استفاده نکردن یا بروز شدن یا… آن را فراموش کرده اید و کنار گذاشته اید. نکته جالب کوچینگ اثر گذاری سریع و ماندگار آن است. در جلسات کوچینگ با خودتان آشنا می شوید و می آموزید چطور با خودتان رفتار کنید، چطور سوال کنید و چطور با زحمت و اضطراب کمتری به خواسته تان برسید… قضاوت با شما وقتی بیاموزید بهترین خودتان باشید آیا آن را رها خواهید کرد؟ آیا دوست ندارید به دیگران خود واقعی و تاثیرگذارتان را نشان بدهید و کاری کنید که دنیا نگاه جدیدی به شما بیاندازد؟ شما بعد از جلسات کوچینگ رشد زیادی را تجربه خواهید کرد و این رشد با اثر تکرار در شما نهادینه خواهد شد.

مقالات مرتبط مرتبط: کوچینگ چیست؟ _ اهمیت کوچینگ _ دستاوردهای کوچینگ